E-knjige

Nikola Košćak: Šrajbenzi spiku? Stilovi hrvatske žargonske i žargonizirane proze 1990-ih i 2000-ih

Impresum

Ova knjiga predstavlja stilistička istraživanja odabranih tekstova hrvatske fikcijske pripovjedne proze 1990-ih i 2000-ih – autora V. Ivančića, E. Popovića, B. Radakovića, R. Perišića, D. Šimprage, V. Bulića, T. Kulenovića, S. Mraovića i I. Balenovića – u čijim stilovima nezaobilaznu ulogu ima žargon (sleng). Korpus čine kratke priče i romani s generacijski, svjetonazorski i jezično srodnim likovima, pa i pripovjedačima, mlađim urbanim muškarcima, u većoj ili manjoj mjeri društvenim marginalcima ili autsajderima, čiji su identiteti uvelike određeni hrvatskim devedesetima. U književnoj kritici i u prikazima suvremene prozne produkcije ti se tekstovi pretežno uključuju u poetički model koji se naziva stvarnosnom prozom ili kritičkim mimetizmom. Primjetna je i srodnost te književnosti s modelom proze u trapericama koji je Aleksandar Flaker razrađivao 1970-ih. U ovoj knjizi odabrani se korpus okuplja pod ne suviše tendencioznom, ni originalnom, no prema našem mišljenju prikladnom poetičko-stilskom odrednicom žargonska i žargonizirana proza (1990-ih i 2000-ih).

Sadržaj