E-knjige

Ivan Marković, Ivana Klindić, Iva Borković: Hrvatski rječnik stopljenica

Impresum

Hrvatski rječnik stopljenica bilježi, razlaže, objašnjava i primjerima potkrepljuje više od 5 000 stopljenica koje su se u hrvatskim tekstovima pojavile od 1860-ih do suvremenosti. Pripada podvrsti posebnih rječnika, koji se od općih rječnika razlikuju po tome što iz cjeline leksika nekoga jezika probiru ciljani dio, u ovome slučaju to su riječi nastale stapanjem neznačenjskih dijelova više ishodišnih riječi i pojmova koje one znače.

Obrađena građa ekscerpirana je iz 550 žanrovski i diskursno veoma različitih vrela svih registara – iz domaće i prijevodne beletristike, tiskane i internetske publicistike, znanstvenih i leksikografskih radova, prijevodnih televizijskih potpisa, stripova i karikatura, internetskih foruma, blogova i memova, jezika reklame, razgovornoga jezika i slenga.

Sadržaj

Rječnik

Napomena

Da bi se pravilno prikazali posebni znakovi koji se rabe u Rječniku, treba u pregledniku omogućiti prikaz mrežnih fontova (webfonts).