E-knjige

Jezik in fabula. Pisci o jeziku i stilu

Jezik in fabula. Pisci o jeziku i stilu

O jeziku književnosti često su pisali i spekulirali stilističari, jezikoslovci i književni teoretičari. Pritom su isticali jedinstvenost, svjetotvornost ili figurativnost tog jezika, rabili pojmove poput pjesničke slobode (licentia poetica), očuđivanja, individualnog stila, originalnosti, jezičnih navika i sl. Učinilo nam se izazovnim promijeniti perspektivu, tj. ponukati pisce na autorefleksiju. U tu smo svrhu osmislili anketu sastavljenu od pet pitanja i zamolili oko stotinu i trideset pisaca da u njoj sudjeluju. Cilj ankete bio je potaknuti autorska promišljanja uloge jezika u literarnoj kreaciji, ekskluzivna svjedočenja o iskustvu jezika, jezičnoj imaginaciji, artističkim idiomima, govornim navikama, privatnom pravopisu i sl. Zanimalo nas je i kakav odnos suvremeni hrvatski pisci imaju prema standardnojezičnoj normi: sputava li ona njihovu jezičnu kreativnost ili joj prkose individualnim jezičnim invencijama, dopuštaju li lekturu tekstova i ima li u tom pogledu razlike između pjesnika i prozaika.

Ivan Marković, Ivana Klindić, Iva Borković: Hrvatski rječnik stopljenica

Hrvatski rječnik stopljenica

Hrvatski rječnik stopljenica bilježi, razlaže, objašnjava i primjerima potkrepljuje više od 5 000 stopljenica koje su se u hrvatskim tekstovima pojavile od 1860-ih do suvremenosti. Pripada podvrsti posebnih rječnika, koji se od općih rječnika razlikuju po tome što iz cjeline leksika nekoga jezika probiru ciljani dio, u ovome slučaju to su riječi nastale stapanjem neznačenjskih dijelova više ishodišnih riječi i pojmova koje one znače.

Petar Guberina: Stilistika

guberina

Zavod za fonetiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu tiskao je 1967. godine skriptu Stilistika Petra Guberine. Nakon pola stoljeća moguće je kazati da je taj sveučilišni udžbenik (130 stranica strojopisa s jednostrukim proredom) istinski hrvatski stilistički klasik. Prema Guberininoj Stilistici u tu se disciplinu upućuju i današnji studenti, a suvremeni se stilističari, fonetičari, jezikoslovci i književni analitičari rado i često pozivaju na pojedine postavke iz nje.

Svijet stila, stanja stilistike

Zbornik radova Svijet stila, stanja stilistike sadrži pisane inačice referata izloženih na istoimenom skupu koji je održan 13. veljače 2015. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Tim je skupom, kao i popratnim zbornikom, Katedra za stilistiku obilježila četrdeset godina rada i postojanja.