E-biblioteka

Zagrebačka stilistička škola u časopisu Umjetnost riječi

Bibliografski izbor stilističkih radova (1957–1990)

1957.

Br. 1

 • Riječ uredništva
 • Zdenko Škreb: Karamfil s pjesnikova groba
 • Ivo Frangeš: Buđenje Ivice Kičmanovića
 • Zdenko Škreb: Emil Staiger, umijeće interpretacije

Br. 2

 • Zdenko Škreb: Vladimir Vidrić: Pejsaž
 • Frano Čale: Stilistička metoda Dámasa Alonsa i njegovi pogledi na nauku o književnosti

Br. 3

 • Wolfgang Kayser: Tko pripovijeda roman

Br. 4

 • Ivo Frangeš: Vrijednosti i granice stilističke kritike

1958.

Br. 1

 • Aleksandar Flaker: Gogolj: Mrtve duše (interpretacija)
 • Viktor Žmegač: Opažanja o strukturi suvremenog romana
 • Mladen Engelsfeld: Miroslav Krleža: Baraka pet be (Primjedbe uz stil)

Br. 2

 • Aleksandar Flaker: O realizmu
 • Zdenko Škreb: Dobriša Cesarić: Oblak (interpretacija)
 • Maja Bošković-Stulli: O stilu narodne pripovijetke

Br. 3

 • Viktor Žmegač: O lirici Antuna Branka Šimića
 • Ivo Frangeš: Antun Gustav Matoš: Jesenje veče

Br. 4

 • Ivo Frangeš: Antun Gustav Matoš: Jesenje veče II

1959.

Br. 1/4

 • Aleksandar Flaker: Prilog problemu romantičkog stila

1960.

Br. 3/4

 • Radoslav Katičić: Nauka o književnosti i lingvistika
 • Ivo Frangeš: Vladimir Vidrić: Pejzaž II

1961.

Br. 1/4

 • Zdenko Škreb: Karakterizacija pjesničkoga stila
 • Davor Kapetanić: Tekstologija kao pristup književnome djelu

1962.

Br. 1/2

 • Mladen Engelsfeld: Još o stilu Miroslava Krleže
 • Aleksandar Flaker: Motivacija i stil
 • Ivo Frangeš: Nešto o Vidrićevu atributu
 • Viktor Žmegač: Manirizam ili marinizam?

Br. 3

 • Krunoslav Pranjić: Tehnika pauze kao stilski postupak

1963.

Br. 1

 • Franjo Grečević: Estetička i stilistička kritika

Br. 2

 • Svetozar Petrović: Interpretacija u kritici i nastavi
 • Krunoslav Pranjić: O Krležinu proznom ritmu
 • Frano Čale: O romantičkom porijeklu »subjektivno-lirskog« postupka u stilu Iva Vojnovića

Br. 3

 • Ivan Slamnig: Vrazovo posvajanje tradicija i manira

Br. 4

 • Ivo Frangeš: Slobodni neupravni govor kao stilska osobina (M. Krleža: Davni dani)

1964.

Br. 2

 • Zdenko Škreb: O vrijednosnom sudu u književnosti
 • Milivoj Solar: O smislu interpretacije

Br. 4

 • Stanko Lasić: Roman Šenoina doba

1965.

Br. 2

 • Gajo Peleš: Težnja k esejizmu – romani Šegedina i Desnice

Br. 4

 • Ivo Vidan: Tehnika pripovijedanja u postmodernističkom svjetlu (o knjizi Waynea Bootha Rhetoric of Fiction)

1966.

Br. 1/2

 • Ivan Slamnig: Kontinuitet evropske metaforike u hrvatskoj književnosti
 • Zdenko Škreb: Prilog interpretaciji Kranjčevićeve pjesme Naš čovo
 • Ljerka Matutinović: Dobriša Cesarić: Kasna jesen

Br. 3/4

 • Horst Petri: Principi muzičkih oblika u prozi i lirici

1967.

Br. 1

 • Krunoslav Pranjić: Iz Matoševe fonostilematike

Br. 2

 • Branko Vuletić: O bezglagolskoj rečenici u nekim Krležinim djelima

Br. 4

 • Jure Kaštelan: Elementi strukture (na poeziji A. B. Šimića)
 • Josip Vončina: Jedna od mogućih analiza Lucićeve Vile

1968.

Br. 1

 • Branko Vuletić: Zvukovna dimenzija poezije
 • Milivoj Solar: Dva vida interpretacije
 • Zdenko Škreb: Sitni i najsitniji oblici književnosti

Br. 2

 • Josip Vončina: Pogled na stilematske elemente Menčetićevih Pjesni
 • Leonardo Spalatin: Lingvistika i literarna analiza književnog djela (Vidrić)

Br. 3

 • Radoslav Katičić: Književnost i jezik
 • Zlata Derossi: Jezik Čudnovatih zgoda šegrta Hlapića

1969.

Br. 1/2

 • Vjekoslav Kalenić: Sintaksa Šenoina jezika u funkcijama izraza

Br. 4

 • Maja Bošković-Stulli: O rečenici usmenog pripovjedača

1970.

Br. 1/2

 • Mladen Kuzmanović: Kreativnost žargonske tvorbe
 • Žarko Muljačić: O stilističkom aspektu leksičkog posuđivanja
 • Krunoslav Pranjić: Za komparativnu stilistiku
 • Milivoj Solar: Stil i svijet književnog djela
 • Branko Vuletić: Smisao ličnih imena i naziva u Krležinoj Kraljevskoj ugarskoj domobranskoj noveli

1971.

Br. 1

 • Maria Luise Popela: Stilski elementi u lirici Augusta Cesarca

Br. 2

 • Branko Vuletić: Jezik avangardne književnosti

Br. 3

 • Radoslav Katičić: Lingvistički strukturalizam i proučavanje književnosti
 • Wolfgang Spiewok: Stilistika na graničnom području između lingvistike i nauke o književnosti
 • Josip Vončina: Jezično grabancijaštvo Tita Brezovačkog

Br. 4

 • Marija Pozojević: Neki načini izražavanja afektivnosti u noveli Ruke Ranka Marinkovića
 • Dominik Miletich: Prigušeni i jarki tonovi u simbolističkim i ekspresionističkim pjesmama

1972.

Br. 2/3

 • Branko Vuletić: Za neslužbeni letrizam
 • Julije Derossi: U susret modernoj hrvatskoj stilistici

Br. 4

 • Claudio Magris: Pokušaj povijesnoga presjeka stilističke kritike u Italiji

1973.

Br. 3

 • Ivo Frangeš: Slobodni neupravni govor u prijevodima rimskih klasika na hrvatski književni jezik

1974.

Br. 1

 • Mira Đorđević: Monolog i njegova funkcija u pripovjednoj prozi
 • Alojzije Prosoli: O mogućnosti iscrpljenja informacije nekih stilova

Br. 2/4

 • Aleksandra Okopien-Slawińska: Osobnosne relacije u književnoj komunikaciji
 • Kezimierz Bartoszynski: Književna komunikacija u narativnim djelima
 • Maria Renata Mayenova: Struktura književnih tekstova

1976.

Br. 2

 • Zdenko Škreb: O interpretaciji

1977.

Br. 1/3

 • Sonia Bićanić: Sytlistics and Spoken Language
 • Radoslav Katičić: Književna umjetnina kao znak
 • Mira Janković: O nekim formalnim i formativnim aspektima novele
 • Zdeslav Dukat: Pojam i funkcija epske formule
 • Frano Čale: O Držićevoj poetici u znaku antiteze
 • Zdenko Škreb: Metaforičnost terminologije znanosti o književnosti
 • Zdenko Škreb: Jezična postava i književno djelo

1979.

 • Zoran Kravar: Prolegomena književnoznanstvenoj teoriji tropa i figura
 • Branko Vuletić: Eksperimentalna stilistika na primjeru poezije Silvija Strahimira Kranjčevića

1980.

 • Branko Vuletić: Stilistika glasovnih struktura u suvremenom hrvatskom pjesništvu

1982.

 • Ivo Frangeš: Antun Gustav Matoš: Cvijet s raskršća
 • Josip Vončina: Arhaizmi u hrvatskoj povijesnoj stilistici
 • Alfred Walter: Teorija grotesknog i njegovo oblikovanje u prozi Antuna Gustava Matoša
 • Ivo Škarić: Poetsko i afektivno u govoru

1984.

Br. 3

 • Vladimir Biti: Prema kompleksnijem razumijevanju odnosa jezika i književnosti

1985.

Br. 3

 • Krunoslav Pranjić: Stilematika frangešiana

1986.

Br. 4

 • Josip Užarević: »Umjetnost riječi«: književnost i jezik

1990.

Br. 1

 • Krunoslav Pranjić: Jezikoslovna posredstva u opusu profesora Flakera

Br. 4

 • Krešimir Bagić: Mogućnosti interpretacije pjesničkoga teksta ili »zvučni vatromet« Bitke Josipa Severa